Pensioensparen 2018

Na vier jaar van bevriezing worden de plafonds voor belastingvoordelen zoals pensioen- en langetermijnsparen opnieuw geïndexeerd. De fiscale grensbedragen worden jaarlijks aangepast aan de levensduurte. Die plafonds zijn van belang voor uw inkomsten en uitgaven van 2018, die u zal aangeven in uw belastingaangifte van 2019. De nieuwe bedragen berekende De Tijd op basis van…

ABEX-index brandverzekering

De aanpassing van de verzekerde bedragen in de brandverzekering kunnen gekoppeld zijn aan de evolutie van het ABEX-indexcijfer, een indexcijfer dat twee maal per jaar (in de maanden mei en november) wordt vastgesteld door de Associatie van Belgische experten. Dit indexcijfer volgt de evolutie van de bouwkosten in België door de observatie van de prijzen van de…