Pensioensparen 2018

Na vier jaar van bevriezing worden de plafonds voor belastingvoordelen zoals pensioen- en langetermijnsparen opnieuw geïndexeerd. De fiscale grensbedragen worden jaarlijks aangepast aan de levensduurte. Die plafonds zijn van belang voor uw inkomsten en uitgaven van 2018, die u zal aangeven in uw belastingaangifte van 2019. De nieuwe bedragen berekende De Tijd op basis van…