Verplichte periodieke keuring oldtimers.

Een oldtimer met een O-nummerplaat was vrijgesteld van een periode keuring en diende enkel een keuring te ondergaan bij de inschrijving. Vanaf 20 mei 2018 geldt de periodieke keuring ook voor een oldtimer met een O-nummerplaat¬† (ingeschreven in Vlaanderen).   Onderstaande tabel geeft weer wanneer de oldtimer zich dient aan te bieden.   Ouderdom voertuig…